“Черлідинг”

МЕТА

навчити дітей основ танцювального мистецтва, дати їм необхідні знання, навички, танцювальну техніку, враховуючи їх вікові особливості.

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ

дати учням початкову хореографічну підготовку, виявити нахили дітей і задовольнити потребу в руховій активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність, координацію рухів та ін.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

  • Виразно, правильно і ритмічно виконувати під музичний супровід танцювальні вправи, етюди, композиції.
  • Виконувати елементи рухів українського танцю.
  • назви рухів українського танцю.
  • назви вправ екзерсису.
  • виконання музично-ритмічних та танцювальних вправ під музику;
  • володіння своїм тілом, координацією рухів під час виконання танцювальних рухів.
  • Орієнтуватися на площинні, координувати свої рухи з музичним супроводом.
  • Починати рух з початком звучання музики, виконувати танцювальні вправи, поклони.