Студія раннього розвитку “Зернятко”

МЕТА

 • розвиток логіки, мислення та пам’яті;
 • основи математики;
 • навчання грамоти;
 • техніки ефективного читання;
 • тренування та розвиток графомоторики;
 • розвиток навичок самостійності; 
 • систематизація та узагальнення знань;
 • психологічна готовність до навчального процесу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дитина має:

 • ознайомитись з усіма буквами та звуками;
 • читати невеликі тексти і вірші;
 • переказувати та аналізувати прочитане;
 • усно ділити слова на склади;
 • будувати звукові моделі слів і давати їм характеристику;
 • записувати числа від 0 до 10;
 • рахувати, порівнювати та розв’язувати приклади в межах 10;
 • знати основні одиниці часу (рік, пора року, місяць, тиждень, година);
 • будувати відрізки та визначати їх довжину;
 • робити елементарні висновки;
 • просторово мислити, розрізняти предмети за розташуванням у просторі та за віддаленістю;
 • володіти такими якостями уваги:
 • стійкістю (здатністю зосереджуватися на об’єкті певний час);
 • переключенням (здатністю легко переходити від одного виду діяльності до іншого);
 • розподіленням ( здатністю розподіляти увагу між 4-6 предметами);
 • достатнім рівнем зорової пам’яті (здатністю запам’ятовувати не менш як 4 запропоновані предмети);
 • елементарними формами творчого мислення та творчої уяви;
 • достатнім рівнем наочно-образного мислення і початковими формами словесно-логічного мислення;
 • здатністю довільно відтворювати свої знання, відносно легко використовувати їх у різних життєвих ситуаціях.

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ

дидактичні ігри, вправи, розв’язування логічних задач, робота з картками, таблицями, графічні диктанти, перекази, мозкові штурми, міні – тести, складання описових розповідей, робота в зошиті. Слід стимулювати кожне бажання дитини самостійно працювати.