“Палітра Ідей”

МЕТА

загальнити та поєднати традиційні та нетрадиційні техніки малювання, які можуть використовуватись у роботі з дітьми дошкільного віку та сприяють їх художньо-естетичному розвитку.

Малювання — найбільш природний і захопливий вид діяльності дошкільнят, у якому вони реалізують потребу самовираження, формують естетичний смак, відчуття гармонії, розширюють кругозір, розвивають творчі здібності, дрібну моторику рук, художнє сприйняття життя, уяву.

Завдання керівника гуртка створити творчу атмосферу, в якій діти непомітно і послідовно заглибляться у пізнання предметів, об’єктів і явищ навколишнього світу. Щоб у дитини виникло бажання самостійно творити, вона має набути вміння бачити ознаки предметів, виділяти з поміж них істотні та другорядні, розуміти роль кожної. Володіння технічними прийомами сприяє творчому розвиткові і його перебіг залежить від індивідуальних особливостей дітей.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

-ознайомлення    із    зображальними    матеріалами    та    різними можливостями для створення малюнка;

-збагачення уявлень дітей про красу та форми її існування;

-збереження феномену дитячої творчості;

-розвиток інтересу до малювання, оцінювального ставлення дитини до цієї діяльності.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

  1. опановують моторну «абетку» образотворчих дій: техніку прийомів, володіння інструментами (як їх правильно тримати, регулювати силу натискання, здійснювати послідовність операцій).

2. Діти вчаться орієнтуватись у просторі, отримують уявлення про деякі основні засоби образотворчої мови.

3. Діти освоюють способи зображення найпростіших предметів і явищ дійсності використовуючи: прямі, округлі, косі, довгі, короткі лінії.

Діти набувають таких умінь:

  • добирати відтінки як засіб передавання предметної ознаки й емоційно-моральної характеристики образу;
  • розташовувати зображення на аркуші, будувати плани на всій площині аркуша; передавати пропорції окремих деталей;

У роботі з дітьми вихователь зосереджує увагу на поєднанні нетрадиційних та традиційних технік малювання, що підвищує пізнавальну і творчу активність дітей. Допомагає дітям розкрити свою особистість.