“Острів дитинства”

ВОКАЛ

Мета

формування компетентностей особистості у процесі опанування вокального мистецтва.

Основні завдання

формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – забезпечення навчання основам професійного вокального співу; основним поняттям і термінам музичної грамоти; правилам гігієни й охорони голосу;

практична – оволодіння нотною грамотою, розвиток вокального, гармонічного та мелодичного слуху; удосконалювання мовного апарату; формування вокальної артикуляції, співочого дихання, музичної пам’яті; формування діяльності голосового апарату з основними властивостями співочого голосу;

творча – забезпечення індивідуальних вокальних здібностей; формування музично-естетичного смаку; прагнення до гармонії, уміння бачити її в музиці, людині, навколишньому світі; психологічному вивільненню та творчому розкриттю особистості через виконавський досвід;

соціальна – виховання громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; глибокого почуття любові до музики, пісні, рідного краю, рідної мови; формування навиків професійної взаємодії в колективі, прагнення до створення комфортного, доброзичливого психологічного клімату.

Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 • властивості музичного звуку (висота, тривалість, тембр, динаміка);
 • жанри музичних творів;
 • особливості звучання різних музичних інструментів;
 • поняття: «діафрагма», «співочі регістри», «діапазон», «тембр», «лад»;
 • правила гігієни та збереження голосу;
 • правильну співочу поставу положення тулуба, рук, ніг, голови, шиї;
 • тривалість нот, паузи, нота з крапкою, знаки альтерації, динамічні відтінки, музичний розмір, основні музичні темпи;
 • поняття: «мелодія», «музична фраза», «мотив», «темп», «регістр», «акомпанемент».

Вихованці мають уміти:

 • правильно дихати (вдих та видих залежно від характеру музики);
 • вести звук legato, non legato, staccato;
 • виконувати знайомі пісні в супроводі інструмента;
 • володіти артикуляційним апаратом;
 • користуватись середнім регістром;
 • передавати різноманітні ритмічні малюнки;
 • правильно формувати голосні в поєднанні з приголосними;
 • ритмічно рухатись у відповідності до характеру певного музичного або вокального твору;
 • співати індивідуально та в ансамблі.

АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ

Мета

формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом.

Основні завдання

полягає у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями та їх значеннями, які стосуються театрального мистецтва, історії театру;

практична – оволодіння навичками акторської майстерності, сценічної мови та вокалу, сценічного руху, ритміки та хореографії;

творча – забезпечення формування та розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом;

соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення, популяризація театрального мистецтва.

Прогнозований резульат

Вихованці мають знати:

– зміст театральних термінів;

– пластику тварин, способи її відтворення;

– поняття «швидкість», «темп» та «ритм»;

– поняття «сценічна виразність»;

– поняття чотирьох типів дихання;

– процес роботи над роллю та виставою;

– значення чіткості дикції в мистецтві актора;

– техніку безпеки під час занять зі сценічного руху;

– техніку сценічного бою, падіння, перенесення та сценічної боротьби;

– як утворюється голос, закони гігієни голосу.

Вихованці мають уміти:

– діяти з уявними предметами;

– природно виконувати різні рухи, володіти пластикою рук;

– працювати над роллю;

– вміти керувати своїм диханням у процесі мовлення;

– володіти комплексом вправ на тренування правильногозвукоутворення;