Музична ритміка

МЕТА

розвити інтерес до музично-ритмічної діяльності ; навчити адекватно сприймати засоби музичної виразності (особливо ритм, темп, динаміку), ритмічно рухатися у відповідності із загальним характером музики та художніми образами музичного твору.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • формування рухових вмінь та навичок;
 • формування пізнавальної активності;
 • розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості;
 • розвиток відчуття ритму;
 • розвиток зорового аналізатора, слухового сприймання;
 • удосконалення вмінь виконувати ритмічні образи в процесі сприймання та відтворення ритмічних малюнків;
 • формування пізнавальної активності;
 • розвиток емоційної та словесно-логічної пам’яті, довільної уваги, образної уяви, фантазії.

Корекційні і оздоровчі завдання:

 • корекція правильної постави, ходи, грації, рухів;
 • корекція порушень загальної та дрібної моторики;
 • розвиток моторних функцій і дихання;

 Виховні завдання: виховання основних моральних якостей особистості, працелюбності, наполегливості у подоланні перешкод, охайності, вміння працювати самостійно і в колективі, вміння дотримуватися  правил під час виконання ігор і вправ.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Прогнозований результат.

Учень знає:

-знає групи ритмічних вправ;

-знає терміни: голосно-тихо, високо-низько, характер, темп музики і рухи (швидко, повільно, помірно)

– знає назви простих танцювальних кроків;

– знає  елементарні танцювальні позиції;

– знає різновиди дитячих шумових інструментів;

– знає, як виражальні засоби музики впливають на ритмічну структуру танцювального руху;

Учень вміє:

-уміє виконувати основні рухи і загальнорозвиваючі вправи з предметами і без них під музику;

-уміє повторювати на дитячому музичному інструменті найпростіші ритмічні малюнки;

-уміє виконувати наслідувальні рухи;

– визначати темп і характер музики, що супроводжує танцювальні рухи;

– орієнтуватися на площині, координувати свої рухи з музичним супроводом;

– вміє ходити по діагоналі, по колу, розходитися парами;

– перешиковуватися з колони в коло, шеренгу, ланцюжок, «равлик»;

– ходити приставним кроком уперед і назад із заплющеними очима;

– під час ходіння і бігу вміти на певний музичний акцент виконувати рухи руками, повороти, зупинки;

– координувати свою мову із ритмічними рухами;

– позначати сильну долю такту маховими та коловими рухами;

– передавати образно-ігрові дії відповідно до музики і змісту пісні;- імпровізувати рухи, що передають образ тварин.