“Комп’ютерна графіка”

МЕТА

розширення і поглиблення знань вихованців про інформаційні технології, посилення практичної спрямованості використання комп’ютера у повсякденному житті та підготовки вихованців до свідомого вибору професії і здобуття професійної освіти.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Надати вихованцям знання про:

 • Правила експлуатації комп’ютерної техніки;
 • Cформувати та розвинути навички роботи з растровими та векторними зображеннями;
 • Виявити творчі можливості у розкритті художнього задуму різноманітними засобами;

Сформувати вміння вихованців:

 • Оперувати файлами, папками та їх ярликами;
 • Вводити, редагувати, форматувати текстові дані;
 • Ретушування: видаляти небажані елементи за допомогою таких функцій, як точкове відновлення й клонування, коригувати недоліки і ретушувати зображення за допомогою інструмента «Пензель відновлення»;
 • Створення композицій: використовувати шари для поєднання зображень, графіки та інших елементів, щоб створити щось нове. Робити швидкі виділення, створювати маски й малювати пензлями з максимальною точністю.
 • Передавати, приймати та розміщувати інформацію в мережі Internet.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПЕРШИЙ РІК

Вихованці мають знати:

 • правила роботи з комп’ютерною технікою;
 • що демонструє растрова графіка, сфери її застосування;
 • формати файлів растрових зображень.

Вихованці мають вміти:

 • обробляти растрові зображення;
 • зберігати зображення у відповідних форматах;
 • самостійно створювати малюнки в графічному редакторі Adobe Photoshop. 

ДРУГИЙ РІК

Вихованці мають знати:

 • призначенняі основні функції векторної графіки;
 • основні формати для зберігання зображень векторної графіки;
 • особливості побудови векторних зображень;
 • способи створення зображень з геометричних об’єктів;
 • основні функції графічного редактора Adobe Photoshop .

Вихованці мають вміти:

 • створювати прості зображення з геометричних фігур;
 • застосовувати всі інструменти заливки;
 • зберігати зображення у відповідних форматах;
 • імпортувати растрові зображення у векторний редактор.