“Гармонія”

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

  • пізнавальна – формування теоретичних знань;
  • практична – формування практичних умінь та навичок з музичного мистецтва, розвиток музичного слуху, набуття навичок виконання пісень;
  • творча – формування творчих здібностей вихованців, розвиток естетичних почуттів та смаків;
  • соціальна – виховання любові до вокального мистецтва, розвиток патріотичних почуттів, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій.

РОЗВИТОК особистості, творчих здібностей, сприяє активізації мислення, морально – вольових і естетичних якостей дитини.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати і розуміти основні поняття про характер музики (весела, сумна), темп, динаміка, назви нот. Мають бути сформовані такі компетентності:

  • пізнавальна – мають уявлення про характер музичного твору, темп, динаміку, правила поведінки на занятті;
  • практичну – пізнавати на слух вивчаючі музичні твори, співати легким звуком без крику в чистий унісон;
  • творча – самостійно наспівувати почуті мелодії, вигадувати власні;
  • соціальна – вміння поводитися в колективі, толерантно ставитися до успіхів та невдач.