“Галичанки”

МЕТА

сприяти естетичному вихованню і фізичному розвитку підростаючого покоління. Формування у вихованців особистісно – цілісного ставлення до хореографічного мистецтва, виховання художніх інтересів, морально-естетичних ідеалів, культури здоров’я відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей.

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

пізнавальна – формування стійкого інтересу до мистецтва, ознайомлення з основними поняттями та знаннями, що стосуються хореографічного мистецтва як частини світової культури; практична – формування теоретичних знань, практичних умінь та навичок з хореографічного мистецтва, розвиток музичного слуху, виховання культури здорового способу життя та відповідно розвитку фізичних якостей вихованців (спритності, швидкості, витривалості, сили, координації рухів); творча – формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння основами хореографічного мистецтва, розвиток естетичних почуттів та смаків; соціальна – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань української, світової культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; самореалізації особистості в соціумі.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

 • назви всіх виконуваних вправ;
 • назви танцювальних елементів;
 • танцювальні малюнки – «зірочка», «ланцюжок», «равлик», «змійка», маленькі та великі кола, квадрат, клин;
 • позиції ніг: І, II, III;
 • позиції рук: підготовча, І, II;
 • поняття «шеренга», «колона», «інтервал»;
 • поняття початку та кінця музичної фрази.

Вихованці повинні вміти:

 • виконувати танцювальні рухи зберігаючи рівну поставу;
 • виконувати вивчені елементи класичного танцю біля опори та по середині зали;
 • виконувати повороти вправо, вліво;
 • виконувати перебудови на марші по чотири, по два, по одному;
 • виконувати музично-ритмічні вправи;
 • артистично виконувати танцювальні етюди.

Вихованці мають набути досвіду:

 • чіткого орієнтування на площині танцювальної зали;
 • самостійного виконання вправ партерної гімнастики;
 • перебудови на марші по чотири, по два, по одному;
 • сприймання виражальних засобів музики;
 • виконання вивчених танцювальних етюдів.