“Барвистий світ”

МЕТА

створення умов для творчого розвитку дітей засобами образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

– ознайомити із образотворчим та декоративно-ужитковим мистецтвом України, багатством та різноманітністю його видів;

– сформувати у дітей художньо-образне асоціативне мислення і вміння бачити життя, що нас оточує, очима художника;

– розвиток творчого потенціалу особистості учня;

– формувати здатність входити в образ і передавати його характерні особливості;

– складати модель реального предмета, об’єкта;

– знати особливості художнього матеріалу і різні способи його використання;

– розвивати вміння використовувати різні засоби художньої виразності: колір, лінію, композицію;

– ознайомити дітей з різними зображувальними техніками.  

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • основні та похідні кольори;
 • теплі і холодні кольори;
 • тон і світлотінь;
 • доповнюючі кольори;
 • основи композиції;
 • особливості петриківського народного розпису;
 • особливості косівського народного розпису.

Вихованці мають вміти:

 • змішувати кольори;
 • працювати з ілюстративним матеріалом;
 • малювати з уяви;
 • розташовувати предмети і фігури на площині;
 • виконувати творчі роботи народним розписом;

Вихованці мають набути досвід:

 • участь у виставках та конкурсах.